دادستانی آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ بهزاد قنادپور قاچاقچی رژیم آخوندها را به‌دلیل صدور غیرقانونی الیاف کربن از آمریکا به ایران به ۴۶ماه حبس محکوم کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بهزاد پورقناد یکی از سه متهم این پرونده است. دو متهم دیگر این پرونده یعنی علیرضا شکری و فرزین فریدمنش هم‌اکنون فراری هستند.
این سه نفر در بین سال‌های ۲۰۰۸تا ۲۰۱۳از طریق یک واسطه و دلال آمریکایی «چند تن» مواد الیاف کربن را از مسیر یک کشور ثالث به ایران صادر می‌کردند. آنها محتوای این محموله‌ها را در اسناد صادراتی به «دروغ» اکریلیک اعلام کرده بودند.
این قاچاقچی رژیم در زمان این معاملات ساکن ایران بوده و پس از دستگیری در آلمان به آمریکا منتقل شده است.

جمعه ۲۴ آبان ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah