براساس آخرین گزارش ها رژیم اشغالگر و ضدایرانی آخوندها حداقل ۲۸۵تن از قیام‌آفرینان را به‌ شهادت رسانده است. شمار واقعی از این بیشتر است و رژیم تلاش می‌کند ابعاد وحشیگری‌هایش را مخفی نگاه دارد. شهیدان اکثراً در سنین جوانی و نوجوانی هستند و عمدتاً از ناحیه سر و سینه هدف قرار گرفته‌اند.
اسامی۹۹تن از شهیدان به‌شرح زیر اعلام شده است:
۱- تهران – مینا شیخی
۲- تهران – گلناز سمسامی
۳- تهران – اسلامشهر – ایمان رسولی
۴- تهران – اسلامشهر – محسن جعفرپناه
۵- تهران – اسلامشهر – آرش کهزادی
۶- تهران – اسلامشهر – محمدمهدی حقگوی
۷- تهران – شهریار – رضا حسن وند
۸- تهران – شهریار – ابراهیم محمد پور
۹- تهران – شهریار – آزاده ضربی
۱۰- تهران – شهریار – مهدی پاپی
۱۱- تهران – شهریار – حسین قدمی
۱۲- تهران – شهریار – مهدی دائمی
۱۳- تهران – شهریار – احسان شیری
۱۴- تهران – شهریار – میلاد نجهوند
۱۵- تهران -شهریار – … مومنی
۱۶- تهران – فریدون کاظمی
۱۷- تهران – سجاد باقری
۱۸- تهران – شهریار – علی‌الله امینی
۱۹- تهران – شهریار – قاسم رضایی
۲۰- تهران – شهریار – یارمحمدی
۲۱- تهران – بهارستان – فاطمه حبیبی
۲۲- تهران – بهارستان – گل‌آقا نوری
۲۳- تهران – علی بهبودی
۲۴- تهران – قدس – حسین شهبازی
۲۵- تهران – قدس – جواد بابایی
۲۶- تهران – قدس – … علیزاده (مرد)
۲۷- اهواز – محمدرضا عسافی زرگانی
۲۸- اهواز – حمزه سواری
۲۹- بهبهان – محمدحسین قنواتی
۳۰- بهبهان – مهرداد دشتی‌زاده
۳۱- بهبهان – احسان عبدالله‌نژاد
۳۲- بهبهان – محمود دشتی‌زاده
۳۳- بهبهان – احمد حشم‌دار
۳۴- بهبهان – شبنم دیانی
۳۵- بهبهان – … تدین
۳۶- بهبهان فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)
۳۷- ماهشهر – خانم عتقی
۳۸- خرمشهر – میثم منیعات
۳۹- خرمشهر – میلاد حمیداوی
۴۰- خرمشهر – میثم عبدالوهاب عدگی‌پور
۴۱- خرمشهر – خالد منیعات
۴۲- خرمشهر – علی غزلاوی
۴۳- خرمشهر – ابراهیم مطوری
۴۴- خوزستان – هادی قربانی
۴۵- شوشتر – احمد موسوی جعاوله
۴۶- آبادان علی بغلانی
۴۷- ماهشهر – … حطاوی
۴۸- ماهشهر – قاسم باوی
۴۹- ماهشهر – محمد خالقی
۵۰- ماهشهر – عدنان هلالی
۵۱- ماهشهر – مجتبی عبادی
۵۲- ماهشهر – منصور دریس
۵۳- ماهشهر – عباس(رضا) عساکره
۵۴- ماهشهر – احمد خواجه آلبوغلی
۵۵- اهواز – میثم مجدم
۵۶- ماهشهر محمد خالدی
۵۷- ماهشهر علی خواجه آلبو علی
۵۸- شیراز -کلار رسول قویمی
۵۹- شیراز – مهدی نکویی علی‌آبادی
۶۰- شیراز – رضا جعفری
۶۱- شیراز – مجید هاشمی
۶۲- شیراز – عبدالله قویمی
۶۳- شیراز- … پارسایی
۶۴- شیراز – … پارسایی
۶۵- گرمسار – حسن طاووسی
۶۶- سنندج – مظفر صیفی
۶۷- بوکان – شلیر دادوند
۶۸- بوکان – هیوا نادری
۶۹- سنندج – علی بغلانی
۷۰- سیرجان – روح‌‌الله نظری فتح‌آبادی
۷۱- مریوان – مهران تاک
۷۲- مریوان – بهروز ملکی
۷۳- مریوان – عثمان نادری
۷۴- مریوان – دانیال استواری
۷۵- مریوان – ادریس بیواره
۷۶- مریوان – عثمان احمدی
۷۷- مریوان – آرین رجبی
۷۸-جوانرود – حمزه نقدی
۷۹- جوانرود – یونس هوشنگی
۸۰- جوانرود – کاوه رضایی
۸۱- جوانرود – جبار تجاره
۸۲- جوانرود – سلمان رحمانی
۸۳- جوانرود – کاوه محمدی
۸۴- جوانرود – ابراهیم مرادی
۸۵- جوانرود – … عزیز(کارمند شهرداری)
۸۶- جوانرود – مبین عبداللهی
۸۷- جوانرود – عمران ولیدی
۸۸- کرمانشاه – مظفر ظهیری
۸۹- کرمانشاه – نادر بیراموند
۹۰- کرمانشاه – محمد میرزایی
۹۱- کرمانشاه – مظفر وطن‌دوست
۹۲ -کرمانشاه – یونس عزتی
۹۳-کرمانشاه – مصطفی فرزامی
۹۴- کرمانشاه – نادر ببژنوند
۹۵- کرج – شهرام معینی
۹۶-تبریز – علی حسینی
۹۷- فردیس – استان البرز – آشور کلنا(هموطن مسیحی)
۹۸- مهرشهر کرج – حمید رسولی
۹۹- شیراز – جانفشان اسدی

 

دوم  آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah