از ساعت صفر روز جمعه ۲۴آبان ۱۳۹۸، دفتر و تاریخ ایران ورق خورد و همه چیز در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران دستخوش تغییر و دگرگونی اساسی شد.

پس از این مرحله، فارغ از این‌که از این پس قیام چه فراز و نشیبهایی طی کند، دیگر نه رژیم ولایت فقیه، رژیم قبلی است و نه جامعهٔ ایران جامعه‌ دیروز است و هیچ چیز به‌عقب برنمی‌گردد.
دوم آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah