١- ميثم عدگى پور ۳۰ ساله، از اهالى خرمشهر ۲۵ آبان مجروح و سپس از بيمارستان ربوده شد.
٢-حسين خنافره فرزند حامد، ۲۶ آبان، از شادگان
٣-عباس كعبى فرزند مجيد، ۲۶آبان، از شهر شادگان
٤-محسن خنافره فرزند موسى،۲۶ آبان،از شادگان
٥-مسلم شاوردى ۱۷ ساله فرزند رضا از اهالى شهر شادگان
٦-مصطفى مقدم فرزند خلف،۳۰ آبان بازداشت،از شادگان
٧-انور مطرودى فرزند عدنان بعد از مجروح شدن به بيمارستان منتقل واز آنجا توسط نيروهاى امنيتى ربوده مى شود، از اهالى شادگان
٨-عيسى عساكره فرزند جليل از اهالى كوى گاميش آباد شهر كوت عبدالله شهرستان باوى در ۳۰ آبان بازداشت شد.
٩-حسين هليچى فرزند على از اهالى منطقه زرگان شمال شهر اهواز
١٠-عباس عويد زرگانى ۳۵ ساله، متاهل، از اهواز در اول آذرماه بازداشت شد
١١-محمدعلي آلبوغبيش، ۲۷ ساله، از اهواز، سابقه بازداشت داشته، اول آذرماه ۹۸بازداشت شد .
١٢-ليلا شاوردى(خنافره)فرزند عزيز ساكن اهواز كوى گلستان بامداد ۴آذرماه ۹۸در منزل خود توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
سه شنبه ۵ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah