نزار زکا تبعه لبنان که چهار سال در ایران زندانی بود، آذری جهرمی را بازجو و شکنجه دانست. وی طی پیامی گفت:‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات رژیم ایران یک بازجوی وزارت اطلاعات است که باعث و بانی شکنجه و آسیب علیه بسیاری از زندانیان بی‌گناه بوده است.

وی به افرادی که توسط جهرمی بازجویی و شکنجه شده‌اند اشاره کرد و گفت:‌ به‌خاطر مسائل امنیتی من نمی‌توانم اسامی آنها را بگویم.

 
سه شنبه ۵ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah