آلمان که تا کنون شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست گرو هاى تروريستى داشت در تصمیمی جدید که به نظر میاد به درخواست آمریکا بوده سازمان حزب الله لبنان وابسته به رژیم آخوندها را گروهی تروریستی نامید.عضويت و افراشتن پرچم اين گروه در آلمان ممنوع شد.
رژیم ايران متعاقبا بر أساس CFT بخاطر حمايت مالى از تروريسم «حزب الله» امكان هيچگونه معاملات مالى و تجارى با آلمان را نخواهد داشت!
گفتنی است که آلمان یکی از،شرکای تجاری بزرگ رژیم آخوندها بود و این خبر بسیار بدی برای نظام بی ثبات و بی آینده آخوندها خواهد بود.
جمعه ۸ آذرماه ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah