من همسر یکی از آن چند نفر کارگر بدبختی هستم که همسرم برای گرفتن حق و حقوقش پیش شهردار الوند رفتن و گفتن آقای شهردار چند مدتی حقوق نگرفتیم ڪه ایشون برای رفع مسولیت فرمودن ڪه با پیمانکار مربوطه صحبت کنید، ایشان هم با کلی ناامیدی رفتن با پیمانکار صحبت کردن
درجواب آقای واعظی تهدید کردند که همینه که هست ناراحتید برید
۴ماه تمام همسرمو ازم گرفتن فرستادن لرستان در دورترین روستا برای سیل زدگان خونه میساخت باحال مریض فرستادنش قزوین یکماه با داروهای سنتی ڪه در منزل دارم مداواش میکنم
تشویقی نخواستیم.حق ماموریت نخواستیم حقوق ما رو بدهند من همسرم رو درمان کنم
خواهش میڪنم ازتون حرف همه ی کارگران مظلوم رو به گوش بی غیرتان دولت برسونید چرا ڪه اینها هم انسان هستند.

 

جمعه ۸ آذرماه ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah