اخبار رسیده حاکی است که روز شنبه ۹ آذر ۹۸ حداقل در دو نقطه از شهرستان سرباز تظاهرات های اعتراضی نسبت به بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی شکل گرفته است.
در همین زمینه گزارش شده است در روستای نظرآباد (حیط کارگاه) این اعتراضات با شلیک ماموران امنیتی همراه بوده است که در نتیجه آن هفت تن از معترضین زخمی شده و حداقل یک نفر جان خود را از دست داده است.
پس از گذشت سومین روز از احضار این شخصیت مذهبی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد و قوت گرفتن احتمال دستگیری ایشان این اعتراضات شکل گرفته است.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah