فرشته چراغی روز جمعه هشتم آذرماه توسط نیروهای امنیتی در «منزل خود در سرپل ذهاب» بازداشت و به یکی از نهادهای امنیتی کرمانشاه منتقل شده است.
فرشته  چراغی روز ۲۵ آبان در تجمع اعتراضی شهروندان سرپل‌ذهاب به گران شدن قیمت بنزین بازداشت شده بود و سه روز بعد با سپردن تعهد آزاد گردیده بود.

شنبه ۹ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah