سازمان غیردولتی «Access Now» که از حق دسترسی کاربران در معرض خطرِ فناوریهای دیجیتال در سراسر جهان دفاع می‌کند و کمپینی را برای دسترسی رایگان به اینترنت در سراسر جهان به راه انداخته، رژیم ایران و عراق را به قطع اینترنت همزمان با برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضات داخلی معرفی می‌کند.
این سازمان غیردولتی می‌گوید اجرای چنین سیاستی معمولاً از دو راه ممکن است: یا از مسیر کنترل عناصر فیزیکی دسترسی به اینترنت مانند کابل‌ها و مراکز داده‌ها و یا از مسیر نرم افزارها که دولتها عمدتاً از مسیر دوم استفاده و به این ترتیب ارتباط میان شهروندانشان را قطع می‌کنند.
و در ادامه می‌افزاید که قطع کردن دسترسی به اینترنت در برخی از کشورها مانند ایران برای تمام کشور اعمال شده است.
در شیوۀ دوم، اپراتورها یا از مسیر ابزارهای مدیریت شبکه‌ها اقدام به قطع اینترنت می‌کنند و یا از مسیر یک «سرور واسطه» تمام یا بخشی از یک شبکه را فیلتر می‌کنند.
نیکلاس چگنی، رئیس جامعه اینترنت فرانسه می‌گوید: «رادیکال‌ترین راه این است

که اپراتورها به‌طور کامل قطع شوند و برقراری هر ارتباطی را غیرممکن کنند. چنین کاری عمدتاً در کشورهایی انجام می‌شود که اینترنت بسیار متمرکز کار می‌کند و این‌که تمام ترافیک اینترنتی تنها از مسیر تعداد محدودی گره یا نقطه‌ اتصال عبور می‌کند؛ گره‌هایی که توسط دولت کنترل می‌شوند.»
این شیوه‌ای است که به‌طور ویژه و به‌طور گسترده توسط رژیم ایران اجرا می‌شود؛ یعنی جایی که فقط سه گره برای برقراری ارتباط بین شبکه محلی و جهانی وجود دارد و هر سه نیز توسط دولت کنترل می‌شود. رژیم ایران توانست در جریان اعتراضات نوامبر سال جاری میلادی با همین روش ۹۵درصد از ترافیک معمول بین این کشور و خارج از آن را متوقف کند.
کارشناس دیگری عمل رژیم ایران در قطع کامل اینترنت را به خاموشی تاریخی تشبیه کرد. داگ مادروی کارشناس گروه «Oracle» گفت:کاری را که رژیم ایران در این مدت انجام داد، با توجه به گستردگی و پیچیدگی آن، یک «خاموشی تاریخی» توصیف کرد.
تصمیم به قطع اینترنت یک کشور که باعث می‌شود ارتباطات بین بانکی متوقف و فعالیت‌های تجاری مختل شود، تصمیمی با هزینه‌های سنگین اقتصادی است.
رژیم‌هایی هم‌چون ایران از آن رو به قطع کامل اینترنت روی می‌آورند که سیستم فیلترینگ همیشه برای اعمال سیاست‌های آنها پاسخگو نسیت و تا زمانی که اتصال اینترنتی وجود داشته باشد، می‌توان فیلترها را با نرم افزارهایی مانند VPN دور زد.

 
شنبه ۹ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah