بیش از ۵۰۰ نفر در شیبان اهواز دستگیر شده اند بنابه خبری که به کانال تلگرام «بگونه» رسیده است تا کنون بیش از ۵۰۰ نفر از اهالی شیبان اهواز در پی اعتراضات آبان ۹۸ دستگیر شده اند.

همچنین خبرهایی پراکنده از دیگر شهرها داشتیم که تعداد زیادی از جوانان این شهرها بطور مخفیانه بازداشت و هیچ خبری از آنها نیست. ماموران لباس شخصی در شناسایی و دستگیری مردم معترض بسیار فعال بوده اند.

در بسیاری از شهرها مردم توانسته اندشماری از آنها را شناسایی کنند. در همینجا از همه هموطنان درخواست می کنیم در شناسایی و ارسال مشخصات این مزدوران جنایتکار کوشا بوده و درنگ نکنند.

افشای هرکدام از انها ترس در دلشان می اندازد .

یکی از ارگانهای سرکوبگر رژیم پس از قیام ۹۶ ریزش چشمگیری داشته است ارگان بسیج است. این بار نیز ریزش در این ارگان و دیگر ارگانهای رژیم افزایش پیدا کرده و افشای مهره های سرکوب نقش زیادی در این زمینه دارد.
یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah