موگرینی در توئیتی نوشت: «دوره خدمت من پس از پنج سال فشرده به پایان می‌رسد. از همه کسانیکه در تبدیل اتحادیه اروپای به شریکی قابل اعتماد، ستون چند جانبه‌گرایی و مدافع سرسخت حقوق بشر تلاش کردند، متشکرم.»
جانشین وی جوزپ بورل وزیر خارجه اسپانیا است. اتحادیه اروپا در طول سالیان گذشته همواره کسانی را به ریاست سیاست خارجی خود برگزیده که سیاست معامله و مماشات با دیکتاتوری خونریز و تروریستی آخوندها را پیش برده اند. ما مردم ایران این سیاست کثیف را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. بدون تردید قیام آبان ناقوس مرگ آخوندها را به صدا در آورده است و دیگر سیاست مماشات بیش از پیش به حاشیه و انزوا می رود.‎

 

 

photo_2019-12-01_15-14-48.jpg
یکشنبه ۱۰ آذر۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah