آنها خواستار انحلال پارلمان و ریاست‌جمهوری و بلوکه کردن قانون اساسی و پایان دادن به دخالت رژیم ایران در عراق هستند.
آنها خواستار تشکیل یک دولت نجات ملی توسط مردم عراق و جوانان انقلابی هستند.
تظاهرات‌کنندگان و انقلابیون گول مانورهای شکست‌خورده را نخواهند خورد.
آنها خواستار محاکمه عادل عبدالمهدی هستند چرا به‌عنوان فرمانده نیروهای مسلح همراه با همه کسانی که در جنایات قتل و ارعاب و ربودن دست داشتند فرمان سرکوب تظاهر کنندگان را صادر کرده است.
انقلابیون اکتبر عراق به خون جوانان انقلابی که جانشان را فدای این میهن به یغما رفته کرده‌اند وفادارند و از مشی و مسیری که برای آن فداکاری کردند منحرف نخواهند شد.

 

 

 

 

 

 

photo_2019-12-02_11-35-41.jpg

درباره استعفا یا برکناری عادل عبد المهدی
شماره ۱۲۴-۲۹نوامبر۲۰۱۹
ای مردم بپا خاسته، رزمندگان قهرمان اکتبر عراق، ای کسانی که به همه جهانیان نشان دادید که عراق بیمار می‌شود، اما نمی‌میرد، چرا که سرچشمه و سرآغاز تمدنها است. عراق امید مردمی است که عظمت وشکوه آنرا توطئه کینه توزانه جریانهای طائفه‌گرا و احزاب فاسد و جنایتکار که اموال مردم را غارت کردند از بین بردند. آنها همه داراییهای این مردم را به ایران فرستادند و خون فرزندان پاک آن را ریختند و به بدترین نوع به آنها آزار رساندند و همه مشکلات و بدبختیها را به تک‌تک خانه‌های مردم از شمال تا جنوب عراق گسترش دادند.
امروز همان احزاب در پارلمان فاسد و دروغین عراق و بعد از این‌که به انواع جنایتها علیه تظاهر کنندگان در بغداد نجف و کربلا و ناصریه و بصره ومیسان دست زدند امروز تلاش دارند رزمندگان اکتبر عراق را بفریبند

آنها می‌خواهند عادل عبدالمهدی را به گوشت قربانی تبدیل کنند و او را از ریاست دولت فاسد خود اخراج و به این ترتیب جنایات هولناک خود را لاپوشانی کنند این در حالی است که همه مردم عراق می‌دانند که عادل عبدالمهدی یکی از چهره‌های زشت جنایتکار این احزاب فاسد هستند.

تظاهرات‌کنندگان و انقلابیون گول این مانور شکست‌خورده را نخواهند خورد و تنها به برکناری عادل عبدالمهدی بسنده نخواهند کرد. بلکه خواستار محاکمه وی هستند. چرا به‌عنوان فرمانده نیروهای مسلح، همراه با همه کسانی که در جنایات قتل و ارعاب و ربودن دست داشتند، فرمان سرکوب تظاهرات کنندگان را صادر کرده است. در رأس آنها، پارلمان فاسد و احزاب جنایتکاری قرار دارند که از این دولت با مصوبات ظالمانه حمایت و پشتیبانی کرده‌اند. این احزاب تلاش کردند این انقلاب را از هر طریق ممکن به شکست بکشانند، اما در آن شکست خوردند. امروز پس از این‌که ناکام ماندند تلاش دارند از مسئولیت شانه خالی کنند و این مسأله را تظاهرات کنندگان نمی‌پذیرند، چرا که آنها به خون جوانان انقلابی که جانشان را فدای این میهن به یغما رفته کرده‌اند، وفادار هستند.
از این رو، انقلابیون اکتبر، تنها خواستار برکناری باند عادل عبدالمهدی نیستند، بلکه خواستار انحلال پارلمان و ریاست‌جمهوری و بلوکه کردن قانون اساسی و پایان دادن به نفوذ رژیم ایران در عراق هستند. آنها خواستار تشکیل یک دولت نجات ملی توسط مردم عراق و جوانان انقلابی آن هستند.
آنها خواستار محاکمه عناصر فاسد و جنایتکاری هستند که بدترین جنایتها را طی ۱۶سال در حق مردم عراق مرتکب شدند.
خداوند شهدای قهرمان ما را مورد آمرزش خود قرار دهد و به بستگان آنها صبر عطا فرماید. از خداوند متعال شفای مجروحان را می‌خواهیم. انقلابیون از مشی و مسیری که برای آن فداکاری کردند، منحرف نخواهند شد.
کمیته تنظیم کننده تظاهرات انقلاب اکتبر
دوشنبه ۱۱ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah