فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا خشم و نگرانی خود را از دعوت از محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران از طرف دولت ایتالیا به رم برای ۵تا ۷دسامبر ابراز کرد ودر بیانیه ای نوشت: این وزیر، بنا بر گفته بسیاری از سازمانهای حقوق‌بشری متهم به جنایت علیه بشریت به‌عنوان شریک در قتل‌عام این رژیم، علیه مردم ایران و نیز تروریسم بین‌المللی است این فرد برای شرکت در کنفرانس رم MED دیالوگ مدیترانه، دعوت شده است.
فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا با اشاره به‌ شهادت صدها تن از قیام‌کنندگان به دست رژیم آخوندی نوشت:
در حالی‌که سرکوب خونین در ایران صورت گرفته، چقدر متناقض است که یک مقام این رژیم بتواند منافقانه در یک دیالوگ شرکت کند، به‌جای این‌که در صندلی متهم در مقابل یک دادگاه بین‌المللی قرار گیرد.
ما خواستار آن هستیم که کنفرانس رم MED دعوت از این عضو رژیم ایران را لغو و وقایع وحشتناک جاری در ایران را قویاً محکوم کند و همبستگی خود را با مردم دردمند از این سرکوب خشن ابراز کند.
دوشنبه ۱۱ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah