روزنامۀ «نیویورک تایمز» در شمارۀ دیروز خود یکشنبه اول دسامبر با اشاره به سرکوب جوانان ماهشهر طی اعتراض های اخیر نوشته است که تنها در یک مورد سپاه پاسداران بین ٤٠ تا ۱۰۰ تن از جوانان تظاهرکننده در ماهشهر را قتل عام کرده است. نیویورک تایمز نوشته است که پس از برقراری مجدد اینترنت در ایران توانسته با برخی شاهدان عینی و بازماندگان قربانیان اخیر ماهشهر از جمله یکی خبرنگار و یک پرستار بومی گفتگو کند.
کشتار جوانان ماهشهر در هجدهم نوامبر گذشته صورت گرفت پس از آنکه تظاهرکنندگان کنترل شهر و مسیر منتهی به تأسیسات پتروشیمی ماهشهر را در دست گرفتند. به گفتۀ ساکنان محلی، سپاه پاسداران در یکی از تقاطع های ماهشهر بلافاصله و بدون هشدار به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و شماری از آنان را در دم به قتل رساند. در پی این اقدام تعداد قابل توجه ای از تظاهرکنندگان به یکی از نیزارهای اطراف پناه بردند. به نوشتۀ نیویورک تایمز نیروهای سپاه پاسداران سپس تظاهرکنندگان را به رگبار بستند و بین ٤٠ تا ۱۰۰ تن از آنان را به قتل رساندند.

 

به گفته شاهدان عینی نیروهای سپاهی اجساد کشته شدگان را بار کامیون کرده و با خود بردند. نیویورک تایمز به نقل از یک پرستار افزوده است که غالب مجروحان منتقل شده به بیمارستان ماهشهر از ناحیه سر و سینه هدف گلوله قرار گرفته بودند.
یکی از تظاهرکنندگان که دو تن از اقوام خود را در این کشتار از دست داده، به نیویورک تایمز گفته است که مسئولان پنج روز پس از این قتل عام اجساد قربانیان را به خانواده هایشان تحویل دادند مشروط به اینکه خانواده ها از برگزاری مراسم عزاداری و انجام مصاحبه با رسانه ها خودداری ورزند. نیویورک تایمز افزوده است که پس از این کشتار درگیری مسلحانه ای میان سپاه پاسداران و مردم محلی که عمدتاً عرب زبان هستند روی داده که در جریان آن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران نیز کشته شد.
بر اساس برخی گزارش های تصویری در شبکه های اجتماعی، به منظور سرکوب تظاهرکنندگان سپاه پاسداران در نقاطی از شهر تانک و زره پوش نیز مستقر کرده است.

 
دوشنبه ۱۱ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah