برپایە گزارش رسیدە بە کولبرنیوز، مهدی یوسفی ۳٨ سال، متاهل و پدر چند کودک هنگام کار در مرز روستای ساوجی مریوانی دیشب هدف مستقیم شلیک نیروهای جنایتکار سپاه قرار گرفتە و بە شدت زخمی می شود. روزدوشنه یازدهم آذر صبح در بیمارستان بوعلی سینا در شهر مریوان جانش را از دست داد.

دوشنبه ۱۱ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah