روز یکشنبه ۱۱آذر یکی از شهروندان طی گزارشی از وضعیت درمانگاه دنا در صدرا و جنایات صورت گرفته در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۹۸ در این درمانگاه گفت:
«در صدرا (شمال غربی شیراز) جنایت جنگی رخ داده است.
در سه روز درگیری های صدرا تعداد زیادی متاسفانه از همشهری های من به خاک و خون کشیده شدند و با چشمانم ظلم و ناجوانمردی هایی را در این مدت دیدم…
از ظهر ۲۵ ام آبان پشت سر هم کشته و زخمی به درمانگاه می آوردند، در همان ساعت اول ۳ کشته و ۱۴ زخمی داشتیم، عصر ۲۵ ام چند مامور امنیتی به درمانگاه آمدند و گفتند کلیه بیمارانی که از قبل در درمانگاه بودند را ترخیص کنیم به جز زخمی های اعتراضات، در واقع درمانگاه را گروگان گرفته بودند.
بعد چند ماشین ون و پژو که پر از بسیجی بود هم وارد درمانگاه شدند و گوشی های کلیه پرسنل را گرفتند، حتی اجازه نمیدادند به زخمی ها درست رسیدگی کنیم.
در حالی که زخمی ها تیر خورده بودند در همان وضع در حال بازجویی از زخمی ها بودند، هر چه گذشت تعداد کشته ها و زخمی های بیشتری می‌آمد.

توسل به‌ترفندهای سوخته علیه قیام و قیام کنندگان!
دستگاه تبلیغاتی رژیم تبلیغات دامنه‌داری را در چند مقوله با اهداف مختلف شروع کرده است؛ بخشی از این تبلیغات، شوهای مشمئزکننده اعترافات تلویزیونی با سناریوهای مبتذل و تکراری است، افرادی با چهره‌های پوشانده شده یا پشت به‌ دوربین در تلویزیون نشان داده می‌شوند که حرفهایی را که بازجویان و شکنجه‌گران به‌ آنها دیکته کرده‌اند را بازگو می‌کنند.
بخش دیگر نشان‌ دادن مغازه‌های سوخته است و از زبان کسانی که صاحبان این مغازه‌ها معرفی می‌شوند، از اغتشاشگران که سرمایهٔ آنها را به‌آتش کشیده‌اند شکوه و شکایت می‌کنند و بعضی از آنها نیز از مقامات می‌خواهند که قانون را اجرا کنند و اغتشاشگران را به‌اشد مجازات یعنی اعدام کنند. این جنبه از تبلیغات رژیم به‌منظور خنثی کردن افشای یکی از ترفندهای رذیلانهٔ رژیم برای مخدوش کردن چهرهٔ قیام‌کنندگان است که پاسداران شیشه‌های خودروها و ویترین مغازه‌های مردم را می‌شکستند یا به‌آتش می‌کشیدند تا این را کار قیام‌کنندگان جلوه دهند. مواردی از این اقدام رژیم با فیلمها و تصاویری که هموطنان از اقدام پاسداران گرفته و در فضای مجازی انتشار یافته بود، رژیم را مجبور به‌ توجیهات احمقانه‌ای کرد نظیر این‌که گویا مخالفان نظام یونیفرم و کاسکت ویژهٔ نیروهای ویژه را پوشیده بودند تا نظام را بدنام کنند.
وحشت رژیم از آثار و پیامدهای برملا شدن ابعاد جنایاتش علیه قیام‌کنندگان در تلاش و تقلایی است که به‌خرج می‌دهد تا با توسل به‌ترفندهای احمقانه، از پذیرش مسئولیت قتل قیام‌کنندگان شانه خالی کند و آنها را به‌گردن خود آنها بیاندازد.

 

 
سه شنبه۱۲ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah