قاتلی کریه منظر سردار محمدیان فرمانده جنایتکار نیروی انتظامی البرز دستور شلیک از کمر به بالای معترضان را صادر کرد. دستور وی باعث داغدار شدن ده ها مادر ایرانی شد.
‏او در اولین شب اعتراضات (شنبه شب)، هنگامی که احساس کرد نیروهایش توانایی مقابله با مردم را ندارند دستور قتل عامِ مردم را صادر كرد.

 
سه شنبه۱۲ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah