فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد رژیم امروز سه شنبه دوازدهم آذرماه اظهار داشت که دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال آینده از ۱٠٩ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برساند و برای افزایش ٤٧ درصدی درآمدهای مالیاتی خود باید «بتواند به [موجودی] حساب های بانکی مردم دسترسی داشته باشد.» چرا به حساب خامنه ای وارگانهای زیر دست ایشان و سپاه پاسداران برای گرفتن مالیات دسترسی ندارد و اساسا این ها حسابی پس نمی دهند؟! می بینید میخواهند هزینه سرکوب و صدور بحران و دزدیهایشان را از جیب مردم تامین کنند. آیا با این حساب به جای مالیات دادن به رژیم نباید هرچه بانک و پایگاه جنایت و چپاولش را آتش زد وسرنگونش کرد؟

 

سه شنبه۱۲ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah