به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو در جریان اعتراضات اواخر آبان ماه شهر کرمانشاه دست کم ٢٨ شهروند جانشان را از دست دادەاند کە یکی از آنها یک نوجوان اهل روانسر بودە است.
برپایە گزارشی کە از یک منبع مطلع بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، ساعت ٥ و ٤٥ دقیقە عصر روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، در جریان اعتراضات مردم کرمانشاه و در محلە دولت آباد این شهر، نیروهای امنیتی بە سوی شهروندان معترض آتش گشودەاند.
در جریان اعتراضات محلە دولت آباد دست کم ٦ شهروند جانشان را از دست دادەاند کە یکی از آنها ”حسام بارانی راد“ ١٧ سالە و اهل روستای خانیلە روانسر می باشد.
یکی از نزدیکان این نوجوان جانباختە ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە حسام گلولە بە سرش بررخورد کردە و پس از چند روز جسد را بە ما تحویل دادەاند.
حسام بارانی راد، فررزند شیرزاد اهل روستای ”خانیلە“ روانسر بودە و مراسم خاکسپاری وی در روستای ”تم تم“ این شهرستان برگزار شدە است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 

چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah