به گزارش کانال دانشجویان مطالبه گر ایران ندا ناجی دانشجوی بازداشتی در تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی کارگر، توسط بیدادگاه تهران به ۵سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.روز چهارشنبه ۱۳آذر ۱۳۹۸، حکم ندا ناجی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شد.
جمال عاملی، همسر ندا ناجی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “حکم ندا ناجی بعد از ۲۱۸ روز بازداشت امروز صادر شد. ۵سال و ۶ماه زندان به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر که ۵سال از آن قابل اجراست”.

چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah