به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشورخانواده سها مرتضایی طی روزهای گذشته در پی احضار یکی از ارگانهای سرکوبگر امنیتی مورد بازجوئی توام با تهدید قرار گرفته اند. از سوی دیگر خانواده سها مرتضائی دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل و در بازداشت نیروهای امنیتی پس از احضار به دفتر حراست دانشگاه تهران از آنها خواسته شده بود تا برگه ای را که در آن اشاره شده بود سها مرتضائی به بیماری روانی مبتلا است و برای درمان باید به بیمارستان روانی اعزام شود را امضا کنند.
عمال فشار و تهدید خانواده سها مرتضایی، توسط مسئولان دانشگاه تهران و نهادهای امنیتی
این در حالی است که مادر خانم مرتضایی هفته پیش از طرف یک نهاد امنیتی احضار شده و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

 

جمعه ۱۵ آذر ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah