بلومبرگ در مطلبی با عنوان «بودجه سال آینده رژیم ایران بیشتر یک بلوف است» نوشت: لایحه بودجه دولت روحانی که هفته گذشته ارائه شد، یک دروغ و جعل بود. بخش افزایش درآمدهای لایحه بودجه سال ۹۹ که در آن پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در چنین وضعیت اقتصادی ۱۳درصد افزایش یابد، به یک مضحکه شبیه است.
در حالی‌که صادرات نفتی بزرگترین منبع ارز خارجی ۷۰درصد کاهش یافته، تضمینهای روحانی که سایر بخشهای اقتصادی این کسری را جبران خواهند کرد، تنها یک دروغ شاخدار است.
بلومبرگ افزود: این بودجه در شرایطی ارائه می‌شود که نارضایتی تنها به شرایط اقتصادی محدود نمی‌شود و معترضان خواستار آزادیهای بیشتر سیاسی و برکناری روحانی و خامنه‌ای هستند و موج بعدی اعتراضات شاید چند هفته بعد آغاز شود.

 
شنبه ۲۳ آذر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah