یک شاهد عینی می گوید بدن این جوان کاملا کبود و سیاه شده بود و دندان‌های جلو کاملا شکسته شده بودند.
وی افزود: این جوان از روز ۲۸ آبان ماه دیگر به منزل نرفته بود و پیگیری‌های خانواده‌اش هم به جایی نرسیده بود.
او می‌گوید، پویا ۲۸ آبان در خیابان بازداشت شده بود و به خانواده هم نمی‌گفتند کجا نگهداری می‌شود تا اینکه گفته شد توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شده و می‌توانید او را وقتی به دادگاه می‌آورند، ملاقاتش کنید.
اما نه تنها او هرگز به دادگاه نیامد بلکه خبر دادند جسدش نزدیک شهر پیدا شده و کاملاخبر در بازداشت بودن او هم تکذیب شد!!

 

شنبه ۲۳ آذر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah