سپیده قلیان از زندانیان زن عربی نام برد که در دوره حضورش در زندان‌های اهواز با آنها آشنا شده و با «خواهر عرب» خواندن یکی از آنها، نوشت: «زهرا یکی از صدها زن عربی‌ست که در اهواز تحت بازداشت/شکنجه/ستم است‌، به دو دلیل : یک زن است. دو عرب است.»
قلیان در این رشته توئیت از مریم حمادی، متولد ۱۳۷۰ و مادر یک فرزند ۳ ساله، خلود سبحانی متولد ۱۳۷۸، معصومه سعیداوی ۴۸ساله، سوسن سعیداوی ۴۵ ساله، سکینه سگور (صگور) متولد ۱۳۶۴و مادر یک فرزند یک ساله، زهرا شجرات متولد ۱۳۶۱و مادر ۳ فرزند، الهه درویشی متولد ۱۳۷۹و مادر یک فرزند ۷ماهه، زهرا حسینی متولد ۱۳۷۴و مادر دو دختر ۵و ۶ ساله، مکیه نیسی مادر سه فرزند ۵، ۷ و ۸ساله و زنان دیگری با نام‌های ساقی، اکرم و خدیجه نام برد.
او همچنین در توئیت دیگری خبر داد که فاطمه تونیت‌زاده، مادر مریم حمادی نیز از شهریور ۹۷ در بازداشت موقت به سر می‌برد.

 

 

دوشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoona