علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی گفت: «ارزش زیورآلات بانوان خراسانی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که خانواده‌ها می‌توانند از این ظرفیت و دارایی راکد برای حل مشکلات خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند».
در واقع می خواهند مردم ایران آه در بساط نداشته باشند.
مردم خراسان علیه این جنایتکار به خیابان بیایید.
جمعه ۲۹ آذر ۹۸

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah