ابزرورز مقاله ای با عنوان «ایران سلاخی پنهان« در باره قتل‌عام مردم در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نوشته است که بیش از ۷۵۰ ویدیو و عکس آماتوری را بررسی کرده‌اند که در آنها معترضین با شلیک مستقیم کشته یا زخمی شده‌‌اند. خونهای جوانان بی گناه دامن خامنه ای و تمامیت نظامش را گرفته و هرگز از عواقب آن گریزی نخواهند داشت. مردم ایران با پرداخت بهایی سنگین برگی را در تاریخ مقاومتشان علیه نظام ولایت فقیه ورق زدند که نه تنها رژیم را جا کن کرد بلکه جهان را نیز تکان داد. ادامه قیام را باید با گامهای سنگین و سهمگین و پرشتاب به پیش برد و با بستن پرونده شیخ پس از شاه تاریخ خاورمیانه و جغرافیای سیاسی اش را برای همیشه ورق زد. پایان دیکتاتوری و خود کامگی در لباس و زیر هر عنوانی. جز پیمودن راه آزادی راه دیگری نیست.

 

observers (https://twitter.com/Observers/status/1209162678859644928)
سه شنبه سوم دی‌ماه ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah