یک عضو ارشد سپاه پاسداران در گفتگو با رویترز تأیید کرده که هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشست اضطراری اواخر شب ۱۸ نوامبر دستوراتی برای کشتن معترضان صادر کرده است.
این عضو ارشد سپاه تصریح می کند دستوراتی از مقامات بالا برای سرکوب معترضان دریافت کرده اند که به آنها رحم نکنند زیرا رژیم در خطر است و باید اعتراضات را ریشه کن کنند.

 
سه شنبه سوم دی‌ماه ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah