مهدی سامع
یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره ۴۱۹ اول دی ۱۳۹۸

قیام هفته آخر ماه آبان را اگر ترکیبی از زلزله، سیل و توفان تعریف کنیم، زیاده روی نکرده و کَم گفته ایم. طول، عرض و عمق این قیام در طی چند صد سال گذشته ایران نه کَم نظیر که به طور قطع و یقین بی نظیر است. مردم و در مرکز ثقل آن فرودستان چنان ضربهِ غیر قابل جبران بر بنیاد حکومت وارد کردند که خامنه ای خود وارد صحنه شد، افسار مزدورانش را رها کرد تا به جان مردم بیفتند و بی محابا کشتار کنند. همچنین مرجع خودخوانده شیعیان جهان مجبور شد تا در تعریف حکومتی از مستضعفان که مرده ریگ خمینی است تجدید نظر کند تا مبادا به ذهن عمله و اَکره آقا این همانی «اغتشاشگر» و «مستضعف» خطور کند. ولی فقیه نظام خطاب به بسیجیان گفت: «مستضعفین را بد معنی می‌کنند، این چند سال اخیر باب شده آن را فرودست و اقشار آسیب‌ پذیر معنا می ‌کنند؛ نه! قرآن مستضعف را این نمی ‌داند…قرآن می‌گوید: مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ عالم بشریت.».
البته برای فرودستان که با گوشت و پوست و استخوان خود چپاولگری خامنه ای و دیگر باندهای شریک در قدرت را حس کرده اند،

پر روشن است که ارتباط «بنیاد مستصعفان» با آنان فقط در کم و کیف چپاولی است که از جامعه و تهیدستان به سود «ائمه و پیشوایان بالقوه‌» یعنی خامنه ای و باندهای شریک در قدرت صورت می گیرد.
راست این است که آقا یک شبه خواب نما نشده و یا از عالم غیب به او الهام نشده که دست به چنین تجدید نظری بزند. بلاتردید او بیش از هرکس از آن چه در کف خیابانهای سراسر کشور اتفاق افتاد و از میزان خشم و نفرت فرودستان از ولایت اش مطلع است. او سالهاست می داند؛ هرآن کس که از حکومت دفاع می کند یا منافع در بقای حکومت دارد و یا از آن می ترسد. خامنه ای گروه اول را هر روز فربه تر می کند و سهم گروه دوم را، که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می دهند، گلوله، زندان، شکنجه و اعدام تعیین کرده است؛ النَصر بالروب! اما قیام آبان «پیروزی در مبارزه» را نشان داد و از بد حادثه برای مقام معظم اکثریت بازیگران این نمایش پُر شکوه و قدرتمند تهیدستان و فرودستان بودند که در ادامه خیزشهای ده روزه دی ماه ۱۳۹۶ و جنبشهای تابستان ۱۳۹۷، این بار پرتوان تر به میدان آمدند و خامنه ای را مجبور کردند که خود زیرآب ادعای «مستضعف پناهی» و دفاع از «کوخ نشینان» را بزند. به گمانم این هم یک پیروزی برای جنبش رهایی بخش مردم ایران است.
ادامه بحران و شرایط انقلابی
خیزش آبان جلوه دیگری از بحران و شرایط انقلابی در ایران است. آن دسته از نظریه پردازان به اصطلاح چپ که از سرنادانی و یا لجاجتِ بلاهتبار منکر این واقعیت هستند، سالهاست که شامل این گفته حافظ می شوند که: «عِرض خود می بری و زحمت ما می داری».
امیر محبیان، یکی از تئوریسینهای باند خامنه ای و جریان اصولگرا در سمیناری که گزارش آن را خبرگزاری ایرنا در روز پنجشنبه ۲۸ آذر امسال پوشش داد به انباشت خشم و نفرت مردم اعتراف می کند و می گوید: «جامعه ما هم ‌اکنون روی «بمب اجتماعی» قرار داشته که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. نباید از کنترل آن پدیده با هر روشی خوشحال باشیم، بلکه باید بدانیم این موارد درحال نزدیک ‌تر شدن به یکدیگر هستند. با این رویکرد من فعل کاهنده نمی ‌بینم بلکه خشونت بیشتر و نفرت بیشتر را می‌بینم.

وجود شکافهای متعدد در سطح سیاست و پیکره اجتماعی ماست که میان حاکمان با یکدیگر، حاکمان و مردم، حاکمان و نخبگان و نخبگان با یکدیگر وجود دارد. این شکافها زمینه ‌ای فراهم می‌ کند که امکان کنترل واحد جریانات وجود ندارد. …
فوران نفرت و خشم از دیگر خصوصیات این اعتراضات است. یعنی خشم کاملاً متراکمی در اینجا دیده می ‌شد که خودش را آزاد می‌ کند و از آن با عنوان ظهور طبقه خشمگین یاد می‌شود. …
در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ طبقات درگیر، طبقات فرودست و حاشیه ‌ها و طبقات متوسط در آستانه سقوط به طبقات فرودست هستند. …
اگر ما جریانات اخیر را به باندهای اراذل و اوباش تقلیل دهیم، در مورد تحلیل نوعی انحراف ایجاد کرده ‌ایم [قابل توجه خامنه ای] و البته نه اینکه این گروهها در اعتراضات حضور نداشته و سواستفاده هم نکردند، بلکه نسبت دادن کل قضیه به این امر و عوامل غریبه و بیگانه نوعی تقلیل مساله است.». در سال گذشته هم او گفته بود: «اعتراض، مساله حل نشده است. باید مسائل را حل كرد تا اعتراض كاهش یابد. تعویق حل مساله، فقط به رادیكال شدن وضع می‌ انجامد.» (آرمان امروز)
حرفهای این تئوریسین باند خامنه ای به روشنی وضعیت انقلابی را نشان می دهد.
کارل مارکس در جایی گفته است: «وجود انسانهای رنجدیده ای که فکر می کنند و انسانهای متفکری که رنج می برند با این دنیای دَدمنش و بی اثری که مایه لذت برخی افراد مبتذل و محدود الفکر است به ناچار وارد مرحله ستیز می شود.».
قیام آبان اوج خصومت و ستیز اکثریت جامعه با نظام در کلیت آن است.
تلاطم در هِرَم قدرت
برای مردم روشن است که خامنه ای سردسته فریبکاران و دورویان است. در تایید این خصوصیتهای ولی فقیه می توان به اندرزهای او به مسئولان مراجعه کرد که می گوید: «با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخورد نکنید. اگر ما در مسائل گوناگون سیاسی ‌مان و… همین یک مورد را رعایت کنیم، دنیا آباد خواهد شد.» (مرصادنیوز، پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸)

خامنه ای که از مهار تضادهای درونی ولایت اش ناتوان شده، طلبکارانه به دیگران پند و اندرز می دهد تا گریبان خود را از پاسخگویی رها کند. اما درهم شکسته شدن اتوریته مقام معظم که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده، پس از قیام آبان شدت گرفته است. بهترین دلیل در این مورد اطلاعیه میرحسین موسوی پیرامون خیزش آبان است که سرکوب مردم را با کشتار وحشیانه در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷در میدان ژاله و خامنه ای را با شاه برابر دانست. جای ابهامی وجود ندارد که موسوی را باید در چارچوب نظام ارزیابی کرد. اما ابعاد قیام آبان و کشتار دَدمنشانهِ معترضان آن چنان زیاد است که بخشی از کسانی که خود را درون و یا حاشیه نظام تعریف می کنند، به ناچار در مقابل راس نظام قرار می گیرند. این خود یکی از نتایج شرایط انقلابی است. نمونه دیگر بیانیه جمعی از اصلاح طلبان حکومتی و حرفهای مطهری است.
پیش از این ایادی ولی فقیه بارها نسبت به زیر سوال بردن ولی فقیه هشدار همراه با تهدید داده بودند….
خامنه ای، مسئول اول شرایط فلاکتبار
بررسی وضعیت فلاکتبار مردم نشان می دهد که رژیم حاکم در کلیت آن با همه دسته بندیها و باندهای درونی آن در مقابل جامعه قرار گرفته است. عملکرد کارگزاران نظام در چند کلمه خلاصه می شود؛ دزدی از جیب و سفره مردم، چپاول ثروت و سرمایه های جامعه، استثمار بی حد و مرز نیروهای کار، تخریب محیط زیست کشور و انباشت سرمایه و ثروت در دست دو درصد.
در این نظام خامنه ای در مسند ولی فقیه به لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم به خاطر اختیارات فراقانونی تحت عنوان «حکم حکومتی»، کلیدی ترین مسئولیتها را در اختیار دارد. او تیرک خیمه نظام و در راس آن قرار گرفته و بنابرین استبداد مذهبی از طریق اختیارات و قدرت حقیقی ولی فقیه می تواند به بقای خود ادامه دهد. هم از این جهت است که «احکام» او «فصل الخطاب» و در حقیقت تعیین کننده است. البته این بدین معنی نیست که بُرَندگی کارد او همیشه یکسان است، تیزی و کندی آن بستگی به موقعیت عمومی او دارد. در قیامهای سال ۱۳۸۸ اتوریته ولی فقیه به شدت ضربه خورد و این وضعیت تا کنون ادامه دارد. ولی فقیه برای ترمیم اتوریته اش به مساله عمق استراتژیک نظام به طور جدی تر ورود کرد و با موشک سازی زهر برجام را کم اثر کرد.
خامنه ای در اساس با تکیه بر سپاه سرکوبگر پاسداران توازن در درون هِرَم قدرت و در جامعه را به سود خود حفظ کرده است. علاوه بر این با ایجاد یک تشکیلات عریض و طویل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک در نهاد ولایت فقیه سررشته همه امور را در دست گرفته است. این واقعیت از سال ۱۳۸۸ برای همگان روشن است و بیهوده نیست که محوری ترین شعارها در خیزشهای مردمی در مورد خامنه ای شکل گرفته است.
خامنه ای در رفتار بیرونی اش به گونه ای برخورد می کند که گویا در همه امور دخالت ندارد. مهمترین و دمِ دست ترین مورد مربوط به برجام است. برجام بدون تایید صد در صد او عملی نمی شد و این را بارها کارگزاران دولت روحانی برملا کرده اند. اما ولی فقیه همچنان خود را منقد برجام نشان می دهد.
در جریان سه برابر شدن قیمت بنرین خامنه ای خود را فقط حامی تصمیم سران قوا معرفی کرد. او روز سوم قیام این گونه جاخالی داد تا دستور مستقیم اش برای سرکوب را هم پنهان کند. اما واقعیتها زمخت تر آز آن است که بتوان آن را لاپوشانی کرد. خامنه ای مجبور شد به غاصبان بهارستان پوزبند بزند و بالاخره حرف سال پیش خود را بار دیگر در روز پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸رسانه ای کند. در مرداد سال پیش خامنه ای گفته است: «کسانی که منتقد دولت هستند و می خواهند دولت استعفا دهند اینها نقشه دشمن را عملی می کنند.» طُرفِه این که قالیباف که هر شب خواب نشستن بر صندلی ریاست مجلس ارتجاع را می بیند، به حرف خامنه ای استناد می کند تا صدتا توسری به روحانی بزند.
اکنون که عمق استراتژیک نظام با قیامها و خیزشهای مردم عراق و لبنان ضربه جدی خورده و با توجه به شرایط انقلابی در ایران و اثرات قیام آبان ماه، می توان نتیجه گرفت که دیگر نه اتوریته ولی فقیه قابل ترمیم است و نه چالش درون حکومت قابل مهار و مهمتر آن که عمق و وسعت تضاد بین جامعه و نظام، بازهم توفان در چشم انداز است. خامنه ای به خوبی می داند که از استیضاح ترامپ آبی برای او گرم نمی شود و مردمی که او را به گوشه میدان جنگ رانده اند ساکت نخواهند شد. (این بخش کوتاه شده است.)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۹، یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ـ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹

 

 

چهارشنبه ۴ دی۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah