روحانی برای تأمین درآمد بودجهٔ ۴۸۴هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ که در مجلس رژیم تحت بررسی قرار دارد، با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.

ارقامی که برای تأمین چنین درآمدی در حوزه‌های مختلف داده شده چنان غیرواقعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تاریخ ۴دی طی مقاله‌یی ضمن اشاره به صوری بودن بودجه اعتراف کرد: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.»

این گزارش می‌افزاید: «تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به‌طوری صوری (به‌رغم استقراض) تراز شده است.»

 
دوشنبه نهم دی ماه ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah