به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٨ دی ٩٨  نیروهای ادارە اطلاعات سنندج دو تن از فعالین کارگری را با هویت ”لقمان فیضی“ و ”سامان میرکی“ بازداشت کردەاند.
بە گفتە یک منبع مطلع، این دو فعال در خیابان حسن آباد سنندج بازداشت و سپس بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.
همچنین همان روز، چهار شهروند دیگر بە نام های ”کاروان بابایی“، زانا نصیری“، ”دیاکو بهروجە“ و ”محمد آرین“ توسط نیروهای ادارە اطلاعات ثلاث باباجانی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.
از سوی دیگر، روز شنبە ٧ دی (٢٨ دسامبر)، لیلا تیراندازی مسئول سابق کمیتە زنان حزب وحدت ملی شاخە کردستان، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە است.
آرمان وفایی همسر لیلا تیراندازی نیز در تاریخ ٢٦ آذر ماه بازداشت شدە است.
لیلا تیراندازی روز شنبه ۷دی پس ازاحضار به ستاد خبری شهر سنه بازدداشت شد.وی و همسرش در اعتراض به بازدداشت وفشاربرای گرفتن اعتراف اجباری دست به اعتصاب غذا زده اند.

 

سه شنبه دهم دی ماه ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah