او در حساب توئیتری خود نوشت: «آلبانی به‌عنوان کشوری که مدتی پیش فعالیت شرورانه رژیم ایران علیه دنیای آزاد را متوجه شده و فاصله روشنی از آن گرفت، نمی‌تواند کار دیگری به غیر از تأیید قوی موضع رئیس‌جمهور آمریکا در قبال یک فعال بدطینت رژیم تهران انجام دهد! ما ثابت قدم در کنار آمریکا ایستاده‌ایم و امیدواریم که همه همین کار را بکنند».

 

یکشنبه ۱۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah