مؤسسه «کر واشنگتن» گزارش داد بیش از ۶۰ ایرانی و ایرانی آمریکایی در مرزهای آمریکا و کانادا توسط آژانس محافظت از گمرک و مرزهای آمریکا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
این مؤسسه گزارش کرده است که وزارت امنیت ملی آمریکا به گمرک و مرزبانی این کشور دستور داده افراد ایرانی‌تبار «مشکوک» را بازداشت کند
پیشتر گزارش شده بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا ، دستورالعمل‌های امنیتی تازه‌ای صادر کرده است.

 
یکشنبه ۱۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah