فیگارو نوشت:‌ «دیپلماسی هسته‌یی اروپا در ارتباط با ایران از چندی پیش به مویی بند بود. قتل قاسم سلیمانی آن را به‌کلی قطع کرد و آخرین بختهای نجات توافق‌نامه امضا شده در سال ۲۰۱۵ را از بین برد.»
فیگارو افزود: حکومت ایران بر این باور است که ترامپ از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد، چرا که می‌خواهد رژیم را از باتلاق خاورمیانه خارج کند.

خطر دیگر، ازسرگیری سریع برنامه اتمی نظامی رژیم تهران است که می‌تواند به تولید بمب بیانجامد. از همین رو ژان-ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، به صراحت تهران را فراخواند از «ایجاد یک بحران تکثیر اتمی» احتراز کند.

 

 
سه شنبه۱۷ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah