خامنه ای و رژیم در گل مانده اش شلیک ۱۵ موشک به پایگاههای نیروهای آمریکایی در عراق بود که به رغم دود و دم بلوف های زیادی هیچگونه تلفاتی نداشتند و تغدادی از آنها هم به بیابان افتادند.

اما در آسمان ایران یک هواپیمای مسافربری اوکراین را هدف قرار دادند و جان نزدیک به ۱۸۰ نفر را گرفتند. پیش از این نیز در خیابانهای میهن با به گلوله بستن معترضان بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتند و هزاران نفر را مجروح و دهها هزار نفر را بازداشت و زندانی و به زیر شکنجه بردند. رژیمی که شهروندان عادی را به گلوله می بندد اما در برابر ضربه استراتژیکی که از یک دولت خارجی خورده توان پاسخگویی ندارد رژیمی ضعیف و ترسو است. تا این لحظه این اقدام ماجراجویانه از سوی دولتهای مهم دنیا محکوم شده است و همزمان با موشک پرانی ظریف دست به دامن سازمان ملل و شورای امنیت شد که خواهان جنگ نیستیم! پس نتیجه اینکه صرفا یک قدرت نمایی پوشالی برای فریب خودیها است.

 

 
چهارشنبه ۱۸ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah