در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۹ دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی با دستور ضابتین قضایی و غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین جهت فشار و عذاب بیشتر به زندان بزرگ تهران تبعید شد،
دکتر فهیمی ،پیش تر چندین بار از طرف ضابتین حکومتی به دلیل افشاگری های متعدد و انتشار بیانه های ضد حکومتی تهدید به شکنجه ،انتقال (تبعید ) و تشکیل پرونده جدید شده بود .
طبق اخبار واصله زندانی مذکور در بدترین و امنیتی ترین شرایط ممکن می باشد .

 
پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah