کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر در عراق طی فراخوانی از مردم و جوانان انقلابی عراق خواست در تظاهرات میلیونی جمعه ۱۰ژانویه برابر با ۲۰دیماه برای تحقق خواسته‌های انقلاب اکتبر و انحلال پارلمان قلابی، شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: کلیه اقشار مردم عراق از تمامی طایفه‌ها و گروه‌های مختلف اعم از زنان و مردان و پیر و جوان و دانشجویان و اصناف مختلف و فرزندان عشایر شریف عرب در سراسر عراق را به تظاهرات برای روز ۱۰ژانویه ۲۰۲۰(۲۰دی ۹۸) بسوی میدانهای تحصن، میدان تحریر در بغداد و سایر میدانها در استانهای به‌پا خاسته فرا می‌خواند تا بر روی این واقعیت تأکید گردد که عراق از آن عراقیان است و بیگانگان با هر صفت، جایی در این کشور قدرتمند و بزرگ ندارند.

مردم قهرمان عراق…

حضور انبوه شما در روز جمعه ۱۰ژانویه در صفوف میلیونی فشرده، بیانگر استمرار و پافشاری بر تحقق خواسته‌های انقلاب اکتبر است که خواسته‌اش سرنگونی این پارلمان قلابی می‌باشد. پارلمانی که مسئول تولید فاسدین بوده و مبتنی بر یک رژیم سهمیه‌ای و فرقه‌گرا است. حضور میلیونی شما وفاداری به خون صدها شهید پاکباز و دهها هزار مجروح و افراد ربوده شده و مفقودین است. کسانی‌که جانشان را فدا کردند و خون آنها به‌دست دم و دنبالچه‌های رژیم ایران از شبه‌نظامیان تشنه به خون عراقیان در میدانهای تحصن جاری شد. حضور شما در راستای ساختن عراقی است که در آن تمام عراقیان از نعمتهای آن برخوردار باشند و الآن زمانی است که این پارلمان که دم و دنبالچه منطقه سبز است، کنار برود همان‌طور که قبل از آن دولت شکست‌خورده عبدالمهدی کنار رفت.

انقلابیون پایدار عراق…

میدانهای تحصن و آزادی و تظاهرات مسالمت‌آمیز در روز دهم این ماه، در انتظار شما است تا به تمامی دنیا اثبات کند که عراق از آن عراقیان است و نهادهای فاسد در این کشور باید همین امروز و نه فردا، کنار بروند.

شکوه و جاودانگی از آن شهدای انقلاب پر برکت اکتبر است

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر.

 

 

 
پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah