رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان با اشاره به ریزش تونل معدن همکار راور:
این حادثه در ساعت ۱۱:۲۰ ظهر امروز پنجشنبه نوزدهم دی ماه اتفاق افتاده است.
در اثر ریزش این معدن چهار نفر مصدوم و متاسفانه یک نفر به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باخته است.
۲ نفر از مصدومان توسط این تیم‌ها در محل حادثه درمان و ۲ نفر با حال عمومی مساعد به بیمارستان علی ابن ابیطالب راور منتقل شدند.

 

 

 

 
پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah