شمار زیادی از خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به ایران متوقف کردند
از جمله خطوط هوایی سوئد ، آلمان، فرانسه، نروژ، اتریش، استرالیا،کانادا،سنگاپور، مالزی، ویتنام، چین پروازهایشان را به ایران متوقف کردند

 

جمعه ۲۰ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah