رسانه های حکومتی ادعا کردند که  وی در حالی که مشغول تهیه عکس و فیلم از تجمع امروز بود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد

سفیر انگلیس امروز در تجمع مقابل دانشگاه امیر کبیر حضور داشت.

 

 

 

تصویر «راب مک ایر»، سفیر انگلیس در تهران، لحظاتی بعد از بازداشت در جلوی دانشگاه امیرکبیر
۲۱ دیماه ۹۸
photo_2020-01-11_21-29-53.jpg

 

 

شنبه ۲۱ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah