بعیدی نژاد سفیر رژیم در لندن که تا دیروز مشغول ماله کشی جنایت خامنه ای در سانحه هواپیمای اوکراین بود به «غلط کردم» گویی افتاد و نوشت : در اظهارات روز گذشته‌‌‌ام (جمعه) با رسانه‌های انگلیسی، من یافته‌های رسمی مقامات مسئول در کشورم درباره اینکه موشکی به هواپیمای اوکراینی در آن زمان شلیک نشده و اصابت نکرده است را انتقال دادم. من عذرخواهی می‌کنم و برای انتقال چنین یافته‌های اشتباهی متاسفم!
حالا نوبت همه ماله کشان نظام در فضای واقعی و مجازی است سه سه بار نُه بار غلط کردم بگویند! چون کشورهایی که شهروندانشان کشته شده خواهان شفافیت هستند و نظام چون راه در رو ندارد به اعترافات غلط کردم گویی نسیه افتاده است!

 
شنبه ۲۱ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah