طالب عباس علی الساعدی، یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق در کربلا وابسته به سپاه قدس پاسداران توسط افراد ناشناس در مقابل منزلش کشته شد.
شنبه ۲۱ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah