این روزنامه حکومتی شعارهای دانشجویان و مردم ایران علیه خامنه‌ای و پاسداران جنایتکارش را «شعارهای وارداتی از آلبانی»، توصیف کرد و با غیظ و سوزش نوشت: «ناخوش احوالیم. خیلی هم ناخوش است احوال‌مان! بیش از یک هفته است که در سوگ سیاه پوشیده‌ایم و این پیراهن هم از تن‌مان درنمی‌آید…آنچه در فضای مجازی دارد موج می‌زند…و برخی کلمات و پستها بوی «آلبانی» می‌دهد»

 
دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah