شامگاه یکشنبە ٢٢ دی ٩٨ یکی از عناصر سپاه تروریستی پاسداران بنام کریم محمودی فرزند شریف در بلوار حبشی توسط افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.
وی هم اکنون در بیمارستان بانه تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

 

دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah