photo_2020-01-14_18-41-20.jpg

 

اشکان والی زاده دانشجوی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه در جریان تجمع روز دوشنبه بیست ودوم دیماه  دانشجویان این دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شده و همچنان از وضعیت وی خبری در دست نیست.

 

 

 

 

 

photo_2020-01-14_18-32-08.jpg

شورا فکری، دانش‌آموخته و فعال دانشجویی سابق دانشگاه مازندران که روز ۲۲ دی ماه، در شهرستان آمل، هنگام شرکت در مراسم سوگواری کشته‌شدگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی دستگیر شده بود؛ همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

 

 

 

 

photo_2020-01-14_18-26-17.jpg

بازداشت مجید مهرپوری

فعالین دانشجویی می گویند که  مجید مهرپوری دانشجوی ارشد دانشگاه خوارزمی سه روز پیش در تجمعات تهران بازداشت شده است.

یکی از کسانی که با این دانشجوی ارشد بازداشت شده بود، پس از آزادی گفته که وی را هنگام بازداشت بشدت کتک زدند اما سکوت نکرد و همیشه صداش برای جلادها و زورگورها بلند بوده است

کانال دانشجویان مطالبه گر ایران

سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah