آنچه در قیام ۲۱ و ۲۲دی شاهد آن بودیم در حقیقت تکامل و تعمیق قیام آبان ۹۸ بود. این تکامل و تعمیق خود را در شعارهای متفاوت بارز می‌کرد. این تفاوت را در محورهای زیر می‌توان برشمرد:
۱ـ قیام از دانشگاهها شروع شد و به خیابان، شهرها و استان‌ها گسترش پیدا کرد
۲ـ قیام‌آفرینان هیمنه‌ی پوشالی حکومت را در حالی به چالش کشیدند که به قول خودشان در روزهای آماده‌باش و عزای عمومی به سرمی‌بردند و هزینه‌های نجومی کرده بودند تا جنازه‌ی پاسدار سلیمانی را به طناب نجات از بحران سرنگونی تبدیل کنند.
۳ـ خشم وتوفان قیام‌کنندگان مستقیم خامنه‌ای را نشانه رفته بود و خواهان به زیرکشیدن او به عنوان مسبب و سلسله جنبان نظام ولایت فقیه بود.
شعارهای «این همه سال جنایت / مرگ بر این ولایت»، «خامنه‌ای حیا کن/ مملکت را رها کن»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «ننگ ما ننگ ما/ رهبر الدنگ ما» و «کشته ندادیم که سازش کنیم/ رهبر قاتل رو نوازش کنیم» این خواست را بازتاب می‌کرد.
۴ـ مردم پس از خامنه‌ای، سپاه پاسداران را به عنوان بازوی جنایت، سرکوب و تروریسم آماج خشم و نفرت خود قرار دادند

۵ـ باطل کردن ترفندهای تبلیغاتی رژیم برای اشرار و اوباش نامیدن قیام‌کنندگان و نسبت دادن آنها به کشورهای خارجی پیشاپیش با شعار زیبای «به من نگو فتنه‌گر/ فتنه تویی ستمگر» و نیز «خامنه‌ای به هوش باش/ ما ملتیم نه اوباش» در هم شکست.
۶ـ در گذشته وزارت اطلاعات تلاش می‌کرد، با سراندن لباس شخصی‌ها در بین تظاهرکنندگان، به نفع بازماندگان سلطنت عمل نماید و این توهم را ایجاد نماید که گویا مردم ایران خواهان بازگشت به دیکتاتوری سابق هستند. این بار دانشجویان و مردم آگاه ایران با شعارهای «مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشه، چه رهبر» و «نه شاه می‌خوایم نه رهبر/ نه بد می‌خوایم نه بدتر» به روشنی بین یک ایران آزاد و دمکراتیک با استبداد شیخی و شاهی مرز کشیدند.
۷ـ شعارهای «می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت»، «برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» و «۱۵۰۰ نفر کشته‌ی آبان ما» بهترین گواه آن است که خون شهیدان قیام آبان می‌جوشد و در جوشش پیوسته‌ی خود مردم و جوانان شورشی را به دادخواهی فرامی‌خواند.
۸ـ گسترش قیام به نقاط مختلف تهران و شهرهای اصفهان،‌مشهد، اهواز، شادگان، کرمانشاه، سنندج، کرج، ساری، بابل، آمل، سمنان، شاهرود، تبریز، قزوین، زنجان، شیراز، ارومیه، گرگان، اراک، قدس و رباط کریم طی دو روز مؤید آن است که قیام برای به زیرکشیدن استبداد دینی ادامه دارد و هر روز سقف‌های جدیدی را درمی‌نوردد.

 

 

 

سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah