آخوند هادی صادقی، معاون فرهنگی رئیس قوه فاسد قضائیه می‌گوید در شرایط جنگی، کشته شدن «خودی‌ها» امری «طبیعی» است!
به گزارش خبرگزاری حکومتی «میزان» وابسته به قوه قضائیه، هادی صادقی گفت در جریان جنگ هشت ساله عراق و ایران هم «خودی‌ها» کشته می‌شدند، اما «دستگاه قضایی این موضوع را با دقت پیگیری» خواهد کرد.
روز گذشته نیز امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه تروریستی پاسداران با حضور در خانه یکی از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کشته شدن سرنشینان آن را به خانواده آنها «تبریک» گفته بود!
اوج وقاحت و رذالت و پستی یک نظام مافیایی!

 
چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah