دولت آلبانی، دبیر سوم و وابسته فرهنگی سفارت رژيم ایران در تیرانا را بخاطر ارتباط و تماس مستقیم این دو فرد با قاسم سلیمانی سرکرده سابق سپاه قدس پاسداران، اخراج کرد.

 

چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah