روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: بحران مشروعیت رژیم ایران بسیار عمیق است. پس از چهل سال، حکومت ایران با ورشکستگی اقتصادی روبه‌روست و سیاست اعمال نفوذ در منطقه، که قاسم سلیمانی معمار بزرگ آن بود زیر سؤال رفته است.
فیگارو افزود: ‌ پس از حمله به سفارت آمریکا در بغداد، حذف قاسم سلیمانی توسط یک پهپاد آمریکایی، پاسخ رژیم ایران با یک رشته موشک بالستیک علیه پایگاههای آمریکایی در عراق و سقوط بوئینگ اوکراینی منجر به فوران خشم مردم در ایران شد.

 

 

چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah