سی بی سی نیوز؛ استفن هارپر نخست وزیرسابق کانادا گفت برای داشتن صلح در خاورمیانه لازم است در ایران تغییر رژیم باشد و امیدوارم بدنبال تحولات بعد از ساقط شدن هواپیما وضعیت به این نقطه کشیده شود.

 
چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah